Membrii Partidului Comunist Roman

In 1944 - sub 1.000 de membri
octombrie 1945 - 256.863 membri
septembrie 1947 - 710.000 membri
ianuarie 1948 - peste 800.000 de membri
februarie 1948 - 1.060.000 membri (dupa fuziunea cu PSDR)
mai 1950 - 720.000 membri (incep epurarile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej)
decembrie 1955 - 595.363 (in timpul epurarilor)
1960 - 834.000 de membri
1965 - 1.450.000 membri
1970 - 2.089.085 membri
1987 - peste 3,6 milioane de membri

Membri cunoscuti: Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceausescu, Ion Iliescu, Traian Basescu

Niciun comentariu: