Fragment din Programul Partidului Naţional Ţărănesc - 1935

"Ideea democratică e, fără îndoiala, superioară multor forme de conducere a societăţilor omeneşti. Cu toate criyele ei trecătoare, ea pare eternă. Ideea de control, de răspundere, de egalitate a celor de merit egal, de minimum de libertate sunt virtuţi definitiv câştigate în patrimoniul spiritual al omenirii."

Niciun comentariu: