Citat Keith Hitchins - Romania 1866-1947

"Valorile intelectuale şi spirituale promovate de către Junimea au servit drept izvor de inspiraţie marilor creatori ai literaturii române din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea: Mihai Eminescu, un romanitc şi cel mai mare poet de limbă română; Ion Creangă, creatorul unei viyiuni autentice, realiste, asupra statului; Ion Luca Caragiale, care şi-a concentrat atenţia asupra orăşenimii în capodoperele sale dramatice şi în proza scurtă, şi Ioan Slavici, romancier şi nuvelist care a excelat în analiza personajelor."

Niciun comentariu: