Bātālia pentru Bucureşti

Bātālia pentru Bucureşti, rāmasā în istoria militarā sub numele de "Operaţiunea de apārare de la Argeş, Neajlov", a fost o importantā bātālie defensivā desfāşuratā de Armata Românā în toamna anului 1916 pentru apārarea Bucureştiului şi ulterior pentru evacuarea controlatā a acestuia.
Daroritā numārului de forţe implicat, a duratei si a lungimii frontului, Bātālia pentru Bucureşti este consideratā a fi cea mai complexā operaţiune militarā desfāşurā de Armata Românā în anul 1916. Puterile Centrale au ocupat capitala României şi au obligat guvernul român, precum şi rāmāşiţe ale armatei române sā se retragā în Moldova şi sā restabileascā capitala la Iaşi. Bucureştiul a fost în cele din urmā eliberat dupā capitularea Puterilor Centrale în 1918.

Niciun comentariu: