Extrase din cartea lui Corneliu Zelea Codreanu “Pentru Legionari” si Cărticica șefului de cuib Pe fondul intensificarii miscarilor nationaliste in Europa in general, si in Romania in particular, va invit sa trageti cu ochiul la ce insemnau miscarile nationaliste in perioada interbelica. Mai jos gasiti cateva elemente referitoare la Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscuta ca Miscarea Legionara, organizatie ce era condusa de Corneliu Zelea Codreanu.
 

Corneliu Zelea Codreanu “Pentru Legionari”

 ....

Se citeau lucrări asupra acestei probleme în România şi în străinătate, asupra puterii iudaice internaţionale, asupra istoricului acestei probleme la noi şi aiurea. Studiam mijloacele de luptă întrebuinţate în contra noastră, spiritul şi mentalitatea iudaică şi preconizam mijloace de luptă şi de apărare.
Urmau, după fiecare expunere, discuţii, completări şi la urmă formularea adevărului stabilit pentru ca fiecare să poată pleca lămurit. Apoi, în continuare, căutam în aceleaşi şedinţe, să realizăm:
a. identificarea la fiecare pas a acestui spirit şi mentalităţi iudaice infiltrate pe nesimţite în felul de a cugeta şi a simţi al unei însemnate părţi dintre români;
b. dezintoxicarea noastră, eliminarea iudaismului introdus în cugetarea noastră, prin cărţi de şcoală, de literatură, prin profesori, prin conferinţe, prin teatru, prin cinematografie;
c. înţelegerea şi demascarea planurilor jidăneşti mascate sub atâtea forme. Căci avem partide politice, conduse de români, prin care vorbeşte iudaismul; ziare româneşti, scrise de
români, prin care vorbeşte jidanul cu interesele lui; conferenţiari români, autori români, gândind, scriind şi vorbind jidăneşte în limba română.

 .....
Noi ne dădeam bine seama, din studiile pe care le făcusem, că problema jidovească are un caracterinternaţional şi că reacţiunea nu poate fi decât tot pe plan internaţional; că o rezolvare totală a acestei probleme nu se poate obţine decât printr-o acţiune a tuturor neamurilor creştine trezite la conştiinţe primejdiei jidăneşti.
....
Vom crea un mediu sufletesc, un mediu moral în care să se nască şi din care să se hrănească şi să crească omul erou.
Mediul acesta trebuie izolat de restul lumii prin întărituri sufleteşti cât mai înalte. Trebuie apărat de toate vânturile patimilor, care înmormântează naţiunile şi ucid indivizii.
După ce legionarul se va fi dezvoltat într-un astfel de mediu, în cuib, în tabăra de muncă, în însăţi organizaţia şi în familia legionară, va fi trimis în mijlocul lumii: să trăiască, pentru a învăţa să fie corect; să lupte, pentru a se învăţa viteaz şi tare; să muncească, pentru a se învăţa muncitor, iubitor de toţi cei ce muncesc; să sufere, pentru a se oţeli; să se jertfească, pentru a se deprinde cu depăşirea propriei lui persoane, slujindu-şi neamul.
Oriunde se va duce, va crea un mediu nou de aceeaşi natură. Va fi un exemplu. Va face alţi legionari. Şi lumea, în căutarea unor zile mai bune, îl va urma.
Cei nou veniţi vor trebui să trăiască în respectul aceloraşi norme de viaţă legionară.
Toţi la un loc, în aceeaşi oaste, vor fi o forţă, care va lupta şi va birui. Aceasta va fi "Legiunea Arhanghelul Mihail".
......
Sistemul cuibului mai prezintă următoarele avantaje:
a. Face să activeze; pune în funcţiune întreg organismul unei mişcări. În celelalte organizaţii, unde există comitete şi membri, pe comune sau judeţe, lucrează numai câţiva din comitet. Restul: o mie, două mii, zece mii stau.
În sistemul cuibului, prim marea iniţiativă pe care o au şefii de cuiburi, în cadrul normelor prescrise şi prin obligaţia fiecărui cuib de a-şi înscrie în trecutul său o cât mai glorioasă pagină şi cum nu există nimeni în afară de cuib, toată lumea, absolut toată lumea munceşte.
b. Rezolvă toate problemele. Sunt o serie nesfârşită de lucruri pe care un om e prea puţin a le putea face, iar o întreagă organizaţie e prea mare pentru a se putea ocupa de ele. Exemplu: facerea unei mic fântâni într-un sat, repararea unui podeţ etc. Un om nu poate singur; o organizaţie nu se poate ocupa de ele; cuibul însă, din şase, opt sau zece oameni este unitatea cea mai potrivită pentru a le putea executa.
c. Este uşor transformabil. Dintr-o unitate de luptă într-o unitate de muncă sau dintr-una de muncă într-una de luptă.
d. Crează un mare număr de cadre. Oameni specializaţi în arta conducerii.
e. Localizează efectul unei defecţiuni sau trădări.
f. În sfârşit, este cel mai bun loc unde se poate face educaţia. Pentru că în cuib sunt oameni de aceeaşi vârstă, de acelaşi sex, de aceeaşi putere de înţelegere, de aceeaşi constituţie sufletească. Aici sunt toţi prieteni. Omul care n-ar putea să-şi destăinuiască necazurile, sufletul în faţa unui copil (fie din jenă, fie pentru a nu-l face părtaş prea de timpuriu al greutăţilor şi grijilor vieţii) aici în cuib, între prieteni, poate. După cum poate primi o observaţie sau chiar o pedeapsă.
Cuibul este o mică familie legionară având la bază dragostea.

Cărticica șefului de cuib

.....
Ar trebui să nu existe legionar care în casa lui să nu-și aibă uniforma, să n-o îmbrace în zilele de sărbătoare, când va trebui să facă cinste unui musafir, oaspete, îmbrăcându-se în cămașa verde.
Va fi o sărbătoare în casa unui legionar când el și familia lui se vor îmbrăca în frumoasa cămașă verde, simbolul primăverii Neamului românesc.
.....
Un șef legionar va spune:
Nu promitem bani, ci promitem dreptate.
Nu promitem să-ți facem ție ceva, ci promitem să muncim, să luptăm pentru țara noastră.
Cine vrea să lupte pentru dreptate și pentru cinste în țară, cine vrea să muncească pentru Patria lui, cine vrea să facă jertfă alături de noi, să vină cu noi.
Va fi bine așa? Da. Pentru că lucrurile merg într-o țară ca la o gospodărie. Dacă la o gospodărie este pământ bun, bogat înzestrat cu tot ce-i trebuiește unei gospodării, iar gospodarul nu-i vrednic, e risipitor, bea tot ce are, se ceartă toată ziua, gospodăria se va ruina, iar copiii o vor duce foarte prost. Vor fi și ei amărâți și flămânzi.
Dar dacă se schimbă gospodarul cu un om cinstit, muncitor, vrednic? Gospodăria va înflori în scurt timp și toți copiii vor înflori și ei ca niște bujori.
Țara noastră nu-i și ea o gospodărie, cu pământ bun și bogat? Cu tot ce-i trebuiește? Noi, românii, nu suntem copiii din gospodărie? Și nu suntem amărâți și flămânzi?
Când vom schimba însă gospodăria, atunci nu vom mai fi așa. Aceasta o va face Legiunea. Va schimba gospodăria, adică guvernele partidelor și va face un guvern legionar.
Aceasta este singura promisiune pe care o face legionarul în ajun de alegeri și întotdeauna.

Niciun comentariu: